בריטניה – שינויים במע"מ של חברות בינלאומיות השייכות ל"קבוצת מע"מ"

 

 

Flag_of_the_United_Kingdom.svg[2]

 

להלן רקע למקרה ידוע של בית הדין האירופי לצדק (CJEU) אשר פסק בעניין התאגיד האמריקאי סקנדיה:

Skandia America Corporation הינה חברה מאוגדת בארצות הברית, בעבר מוסד קבוע (סניף) בשבדיה. הסניף השבדי הינו חלק מקבוצת מע"מ השבדית. רשויות המס השוודיות ראו את השירותים המסופקים על ידי התאגיד האמריקאי לסניף שלו בשוודיה כעסקאות חייבות במס.  התאגיד האמריקאי התנגד לטענה מכיוון שראה בעסקאות הנ"ל כעסקאות בינה לבין הסניף שלה בשוודיה כעסקה פנימית ולא חייבת במע"מ. בעקבות פסק הדין שלBank  FCE (C-210/04) הדיון הופנה לבית הדין האירופי לצדק. CJEU ציין כי לפי הוראות קיבוץ השבדיות רק אם הסניף ממוקם פיזית בשוודיה הוא יכול להשתייך לקבוצת מע"מ השבדית. CJEU פסק כי הסניף בשבדיה הינו ישות נפרדת החייבת במס יחיד (הקבוצה). ולכן אספקת שירותי IT על ידי המשרד הראשי לסניפו בשבדיה נחשב כאספקת שירותים בין 2 ישויות נפרדות ולכן חייב במע"מ.

מאז ומתמיד, לפי הוראות קיבוץ המע"מ של בריטניה, תאגיד אשר מעוניין להצטרף לקבוצת מע"מ בבריטניה על תאגיד להיות מוגדר כמוסד בבריטניה. עם זאת, בניגוד לשוודיה, בבריטניה התאגיד כולו כולל כל הסניפים שלו וחברות קשורות הינו חלק מקבוצת המע"מ ולא נחשב כמוסד ספציפי (סניף או משרד ראשי). לכן, השירותים הניתנים בין מוסד בחו"ל למוסד בבריטניה של אותו התאגיד, מוגדרים כעסקות בתוך אותה ישות ולכן אינן חייבות במס.

בעקבות פסק הדין של Skandia, תנאי הקמת קבוצה לצורכי מע"מ הנוגעים לקבוצת חברות בבריטניה עם מפעילים בחו"ל לא שונו. אם חברה זרה, בעלת מוסד קבע בבריטניה מצטרפת לקבוצת המע"מ, כל הישות המשפטית כולה (החברה וסניפיה) הופכים לחלק מאותה ישות החייבת במס.

עם זאת, בריטניה החליטה לבצע שינויים בחבות המע"מ עבור חברות בעלות עסקים בבריטניה שהנם חברי קבוצת מע"מ בבריטניה או במדינת אחרות של האיחוד האירופי אשר מפעילים סניפים או משרדים הראשיים במדינות אחרות של EU.

השינויים יחולו על:

  • שירותים וסחורות אשר שייכים ל "Made in the UK" תחת חוקי מיסוי של חברות הרשומות במע"מ של בריטניה, וגם
  • על חברות זרות אשר שייכות לקבוצת מע"מ מיישמת את פסק הדין של סקנדיה ודורשת קיום של עסקאות פנים-אירגוניות בין חברות קשורות כעסקאות חייבות במע"מ

השינויים לא יחולו על חברות אשר שייכות לקבוצת המע"מ של המוסד הבריטי בלבד. במקרה כזה, קבוצת מע"מ הבריטית תחול על כל הישות ולא רק על המוסד הבריטיי. ישויות זרות אלו יהיו חלק מישות בריטית ולא יטופלו כישות נפרדת.   השינויים לא יחולו אם קיבוץ המע"מ היחיד הוא של הממסד בבריטניה. במקרה זה, תנאי קבוצת המע"מ בבריטניה תחול על כישות השלמה ולא רק הממסד בבריטניה.

למידע נוסף אודות הקמת חברה בבריטניה, מערכת המס בבריטניה, רילוקיישן לבריטניה ושאלות מיסוי נוספות, אל תהססו וצרו קשר: [email protected] .