העברת הסחורות בתוך האיחוד בין חברות קשורות

כאשר מדובר בחברה הממוקמת באחת ממדינות האיחוד האירופי אשר מעבירה סחורה לסניף אחר שלה או חברה קשורה במדינת האיחוד האחרת, העברת הסחורות בתוך האיחוד לא קיימת לצורך הרישום החשבונאי. עבור אספקה מסוג זה לא חייבים להנפיק חשבונית מכיוון שמדובר בהעברה בין החברות הקשורות ולמעשה אין תשלום או קבלה.

המחוקק לעומת זאת מתייחס להעברות אלה כאילו הסחורה סופקה בתמורה ולכן הממשלה קובעת בסיס מס מינימאלי ממנו ניתן לגזור את גובה המס הנדרש – לרוב מדובר בעלות גולמית של הסחורה בתוספת של עלויות נוספות שלה כבסיס המס המקובל.

חברות קשורות משותפות להעברת הסחורות בין מדינה למדינה בתוך האיחוד מחויבות לרשום את העסקה ברשויות המס בשתי המדינות. במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור ממע"מ על העסקה.

על מנת לעמוד בחובות הדיווח ומאחר ואין חיוב בפועל עבור העסקה חובה להמציא חשבונית עסקה לחברה אשר סיפקה את הסחורה. חשבונית עסקה משמשת כמסמך המתעד את העברת הסחורות בתוך האיחוד בין חברות קשורות לצורך קביעת מע"מ ורישום ב-EC Sales List לפי הדרישות של האיחוד האירופאי.

חשבונית עסקה צריכה לכלול:

  • הערכת סחורה שהועברה
  • הערכת בסיס המס
  • הערכת גובה המע"מ במדינת היעד
  • הערכת גובה המס במדינת המוצא.

למידע נוסף אודות מיסוי באירופה, מחירי העברה, הקמת חברה באירופה ועסקאות גלובליות שלחו מייל עוד היום: [email protected]