הקמת חברה באיטליה

באיטליה קיימות צורות שונות של התאגדות. חברות בע"מ מתחלקות לחברות גדולות ובינוניות (S.p.A. – società per azioni) וחברות קטנות (S.r.L. – società a responsabilità limitata). בשני המקרים לחברה אישיות משפטית נפרדת. בנוסף, ניתן להקים סניף או נציגות באיטליה. שתי או יותר חברות אשר ממוקמות במדינות האיחוד האירופי השונות יכולות להתמזג ולהקים חברה אירופאית (SE) או להקים חברת אחזקות SE או סניף.

שותפות הדורשת להקמתה לפי החוק שניים או יותר שותפים ואחראיות האישית לחובות ומחויבויות שלהם בלתי מוגבלת ואישית. כמו כן קיימות צורות נוספות להתאגדות:

שותפות כללית מסחרית (S.n.c. – società in nome collettivo),

שותפות מוגבלת בערבות (S.a.s. – società in accomandita semplice),

שותפות תאגידית (S.a.s. con socio accomandatario una società di capitali) ,

תאגיד (società di capitali), חברה ציבורית (S.p.a. – società per azioni),

חברה בע"מ פשוטה (S.r.l.s. Società a responsabilità limitata semplificata),

חברה מוגבלת במניות (S.a.p.a. – società a accomandita per azioni)

יזם יחיד (imprenditore individuale)

 

הקמת סניף או נציגות באיטליה

על מנת להקים חברה מכל סוג של התאגדות המצוין לעיל באיטליה יש חובה להירשם ברשם החברות. חברה זרה יכולה להקים סניף או נציגות באיטליה. סניף יהיה חלק מחברת האם הזרה וכפוף לחוקי החשבונאות בדומה לחברה בע"מ ונפרד מספרי חשבונאות של חברת האם הזרה. בנוסף, סניף חייב להציג תרגום של הדוחות הכספיים של חברת האם הזרה. יש כאלה שמעיפים להקים חברת בת באיטליה במקום סניף ולכך השלכות על דוח רווח והפסד של חברת האם.

על מנת להקים נציגות, החוק דורש להגיש בקשה ללשכת מסחר המקומית ולרשום את המשרד המקומי במרשם המנהלי הכלכלי (REA). נציגות אינה נחשבת כמוסד קבע לצורכי המס.

 

למידע נוסף

מיסוי באיטליה