מיסוי בצרפת

 

מיסוי בצרפת נתפס כאטרקטיבי לתושבי חוץ ומעיק על התושבים המקומיים.

מערכת מיסוי מוגדרת כטרטוראלית ומחייבת במס חברות את כל הרווחים שנוצרו בצרפת ע"י חברות וישויות משפטיות אחרות. תושבי צרפת ותושבי חוץ בצרפת משלמים מס על הרווחים המיוחסים לעסקים המנוהלים בצרפת ועל ההכנסות אשר הופקו בצרפת. על ההכנסות זרות של תושבי צרפת לא חל מס.

מס חברות בצרפת גבוה ביחס לישראל אך יכול להיות נמוך יותר ותלוי בהכנסות והרווחים השנתיים של החברה. צרפת נחשבת כמדינה סוציאליסטית אשר תומכת בתושביה ולכן, בנוסף, חברות בעלות הכנסות גבוהות חייבות בתשלום ביטוח לאומי ומס יסף. מס הכנסה לתושבי צרפת הינו שנתי פרוגרסיבי כפי שנהוג בישראל.

מס ערך מוסף מוטל על מוצרים ושירותים מיוצרים בצרפת ומיובאים לצרפת ממדינות אשר מחוץ לאיחוד האירופי. מע"מ מוטל על יצרנים, קמעונאים וסיטונאים, על רוב השירותים ותחבורה ומשתנה מענף לענף. מע"מ מופחת המוטל על מוצרי בריאות ומוצרי צריכה ומוצרי צריכה בסיסיים כמו קמח, ביצים, חלב, לחם ובמקרים חריגים מע"מ מופחת עד 0%.

מס CET Contribution Economique Territoriale מוטל על תושבי צרפת ותושבי חוץ אשר עסקיהם פועלים ומניבים הכנסה בצרפת. CET הינו מס מוניציפאלי ומטרתו לממן שירותים מקומיים ופעילות לשכות המסחר המקומיים.CET  מורכב מ-CFE Cotisation Foncière des Entreprises אשר מחושב לפי ערכו המוערך של הנכס בו ממוקם העסק ו – CVAE Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises מחושב לפי ערך מוסף שנוצר לעסק מידי שנה ומהווה בסיס לחישוב המע"מ. רק העסקים בעלי סף ההכנסה מסוים מחויבים ב-CET.

בנוסף, בסוף שנת 2013 אושר "סופר-מס", או "מס עשירים", בגובה של 75% על שכר גבוה יותר ממיליון יורו בשנה שהוטל על מעסיקים ולא על העובדים ובכך שומר כל עקרון השוויון בצרפת. מטרתו של המס לסגור את הפערים בתקציב ולרסן את החברות במשק במתן משכורות מופרזות לבכירים בזמן שמעמד הביניים ממשיך לספוג את המיסים.

השקעות זרות בצרפת

למרות התפיסה המקובלת הקובעת כי צרפת אינה מעודדת זרים ובהתאם לכך השקעות זרות, ההפך הוא הנכון. צרפת משקיעה כ-3 מיליארד יורו בשנה בתוכניות המו"פ כאשר חלקן הגדול ממומן ע"י הממשלה. בנוסף, חברות מו"פ נהנות מהחזרי המס הגבוהים בין המדינות ה-OECD.

אמנה למניעת כפל מס

לצרפת קיימות אמנות כפל מס עם יותר מ-100 מדונות בעולם. לאמנות תפקיד כפול – להגן על תושבים של שתי המדינות ולמנוע "אפליה מיסויית" בכל אחת מהמדינות הצדות לאמנה. אמנות למניעת כפל מס בין צרפת לישראל מבוססת על אמנת OECD ונחתמה בשנת 1995.

מיסוי תאגידים בין לאומיים הפועלים בישראל

למידע נוסף אודות הקמת חברה בצרפת