צרפת

הקמת חברה בצרפת

תהליך הקמת החברה בצרפת קצר במיוחד ולוקח בין 5 ל-8 בימים בעוד שבישראל, לצורך ההשוואה, לוקח כ-14 יום. לפי נתוני הבנק המרכזי לשנת 2013, במדינות מועטות כמו ניו זילנד, פורטוגל וגאורגיה תהליך קצר יותר. למרות התפיסה המקובלת שהביורוקרטיה הצרפתית לא מאירה פנים לעסקים חדשים, עלות הקמת עסק בצרפת הנמוכה ביותר באירופה.

responsabilité limitée SARL Société à – חברה פרטית מתאימה למבנה חברה קטנה עד בינונית בעלת גמישות בניהול וארגון. להקמת החברה אין צורך בהון מינימאלי ו1-100 בעלי מניות יכולים לנהל את החברה. במקרה של בעל מניות יחדי מבנה החברה שונה ונקרא – EURL Entreprise Unipersonelle à Responsibilité Limitée. במקרה של SARL חל על החברה מס חברות ובמקרה של EURL בעל המניות יכול לבחור האם להיות ממוסה כיחיד או כחברה.

להקמת החברה ציבורית SA  Société Anonyme נדרש הון עצמי של 37,000 יורו ומינימום 7 בעלי מניות, כאשר הון עצמי של 50% חייב להיות מופקד בחשבון החברה באופן מיידי, שאר במשך 5 שנים. לחברה ציבורית שתי צורות ניהול אפשרויות – דירקטוריון אליו ההנהלה מדווחת או המבנה המשלב ועדת ניהול ודירקטוריון המפקח.

שתי או יותר חברות ציבוריות או פרטיות הרשומות במדינות האיחוד השונות יכולות להתמזג לחברה אחת SE  Societas Europaea – חברה אירופאית ולהקים חברת בת, חברת אחזקות או סניף. הון המניות הרשום המינימאלי הנדרש להקמת חברה SE 120,000 יורו. היתרון העיקרי של החברה SE  בכך שניתן להעביר את מטה החברה ממדינה אחת לאחרת עם מינימום מאמצים ביורוקראטיים וכלכליים.

חברת מניות משותפת Société par actions simplifiée SAS בדומה לחברה אמריקאית LLC משלבת יתרונות לגאליים של תאגיד יחד עם הגמישות של השותפות. למרות שאת SAS יכול להקים בן אדם אחד, אין מגבלה על מספר השותפים בחברה. בניגוד לחברה SA ל-SAS אין דירקטוריון. חברה יכולה למנות מנכ"ל או נשיא אשר מנהל את האופרציה של החברה.

בצרפת קיימות צורות נוספות של חברות, כמו SCA, SCS, SNC. לכל מבנה החברה יתרונות וחסרונות משלה ועל מנת לעשות את התהליך בצורה הנכונה נדרשת הבנה עמוקה בחוקים מקומיים ופרוצדורות המתאימות וזאת בהתאם לאסטרטגיה והחזון של החברה.

למידע נוסף

מיסוי בצרפת

מיסוי תאגידים בין לאומיים הפועלים בישראל