שינויים במס חברות ברומניה.

רומניה

הוראות החוק הפיסקלי החדש של רומניה אשר נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2016 מציג מספר תיקונים אשר משפיעים על אספקטים שונים של מיסוי חברות. כך, למשל, פטור ממס חברות עבור חברות מסוג עמותת בעלי נכסים למגורים, מוסדות דת ומוסדות חינוך פרטיים, בוטל וכעת הם נכללים תחת קטגוריה "משטרי מיסוי מיוחדים" בחוקי המס של רומניה.

השיעור המקסימלי של הוצאות על חסויות אשר ניתנות לניכוי נקבע ל-0.5% במקום 0.3% לכל היותר. בנוסף, ניתן להכיר רק ב-50% מהוצאות על רכבים (3,500 ק"ג או 9 נוסעים).

הפסדים אשר נמחקו מתקבולים ניתן לנכות במידה וקיים כיסוי של חברת הביטוח.

 ריביות וקנסות בגין איחור בתשלומים לרשויות המס מותרות לניכוי במידה וקיים הסדר עם רשויות המס. הוצאות ריבית על הלוואה במט"ח ירדה מ -6% ל-4%.

שינויים נוספים בחוק הפיסקלי חלים על הוצאות סוציאליות אשר מותרות לניכוי בשיעור של 5% לעומת 2% המותרים בעבר. הוצאות על פנסיה ועל ביטוח בריאות מותרות לניכוי ב-100% ללא קשר לגובה ההוצאות. לעומת זאת, במידה והוצאות אללו עוברות את 400 יורו, ההפרש יהיה חייב במס אישי של כל עובד. מיום 1 בינואר 2017 מס על דיווידנד צפוי לרדת מ-16% ל-5%. במידה ומדובר באדם פרטי יחולו עליו גם תשלומי הביטוח הלאומי על סכום הדיבידנד. בדומה לישראל, במידה ומדובר בחברה לא יחולו עליה תשלומי ביטוח לאומי.

במידה והוצאה נרשמה בספרים ומאוחר יותר התגלה כי הוצאה לא חוקית, הוצאה כזו לא תחשב כמותרת לניכוי.

הוראות החוק הפיסקלי מציגות לראשונה מושג "עסקאות בינלאומיות מלאכותיות". עסקאות כאלה בטיבן אינן בעלות תוכן כלכלי ולא ייהנו מהקלות של אמנות למניעת כפל מס.

השפעת התיקון על כלכלת רומניה צפויה להיות חיובית ולכלול שיפור בצמיחה כלכלית, הגדלת ההשקעות הפרטיות, צריכה פרטית והגדלת חסכונות ושיפור בדירוג האשראי.

למידע נוסף אודות מיסוי ברומניה, הקמת חברה ברומניה, חוקים וחובות סוציאליים ברומניה, נשמח לעמוד לשירותכם: [email protected]