הקמת חברה בהודו

הודו

 

משקיעים זרים בהודו יכולים לבחור לנהל פעילות עסקית בצורה מאוגדת או לא מאוגדת.

גופים מאוגדים

הקמת גוף מאוגד מאפשר לחברה זרה לנהל את הפעילות העסקית דרך "משרדים" מקומיים שונים, כדלקמן:

 

משרד הקישור

משרד הקישור בהודו הינו נציגות פיסקלית של חברת האם הזרה בהודו. אולם, משרד הקישור לא יכול לקחת שום חלק בפעילות העסקית של החברה. הקמת משרד הקישור הפועל בענפים אשר מאפשרים מימון של 100% על ידי משקיעים זרים במסלול האוטומטי דורש אישור מקדמי של בנק המרכזי של הודו (RBI). לעסקים בשאר הענפים הבנק המרכזי של הודו מעניק אישור לאחר התייעצות עם משרד האוצר. משרד הקישור בהודו מוקם ל-3 שנים לצורך קידום העסקים על ידי העלאת מודעות למוצר של החברה ומחקר הזדמנויות עסקיות בהודו.

 

סניף

בדומה למשרד הקישור, את הסניף של החברה הזרה בהודו יש להקים באישור מראש של RBI במסלול אוטומטי וזאת בענפים שבהם מותר לממן כ-100% על ידי השקעה הזרה, לעסקים בשאר הענפים הבנק המרכזי של הודו מעניק אישור לאחר התייעצות עם משרד האוצר. סניף יכול לייצג את חברת האם בהודו ולפעול כסוכן לצורך מכירה או קניה בהודו אבל לא יכול לשמש כמוכר או, יצרן בעצמו.

לסניף מותר לפרוע עודף הכנסות לחברת האם בהקשר למיסים החלים עליה. פעילות תפעולית של סניף מוגבלת בשל הגבלה על הפעילות של הסניף בהודו. גובה המס על סניף בהודו עומד על 40% בתוספת היטלים שונים כולל היטל החינוך. הקמת סניף בהודו הינה אופציה טובה עבור החברות שמתכוונות לבצע פעילות מחקר ופיתוח בהודו.

 

משרד לצורך פרויקט

חברה זרה רשאית להקים משרד לצורך פרויקט בהודו במסלול האוטומטי בהתאם לתנאים מסוימים כולל חתימה על חוזה עם חברה הודית בהקשר לביצוע הפרויקט. משרד לצורך פרויקט רשאי לפתוח חשבון בנק בהודו, לנהל חשבון במטבע חוץ ולפרוע עודף הכנסות מהפרויקט לחברת האם זרה. העברות מחשבון הבנק החוצה מותרות בכפוף למגבלות המיסוי הקיימות. גובה המס החל על משרד לצורך פרויקט בהודו עומד על 40% בתוספת היטלים החלים והיטל חינוך. משרד לצורך פרויקט בדרך כלל מועדף על ידי חברות העוסקות בפרויקטים של מוצרים מוגמרים או פרויקט של התקנה חד פעמית.

 

שותפות בעלת אחריות מוגבלת

שותפות בעלת אחריות מוגבלת ("LLP") היא סוג של ישות עסקית המאפשרת לשותפים פרטיים הגנה מההתחייבויות שנוצרו על ידי ההחלטה העסקית או התנהגות בלתי הולמת של שותף אחר. בהודו, פעילות LLP מוסדרת על ידי חוק השותפות בעלת אחריות מוגבלת משנת 2008. LLP הוא גוף מאוגד, וקיים כישות משפטית נפרדת משותפיה. השקעות זרות ב-LLP מותרות אך ורק באישור הממשלה הפועלות בענפים בהם מותרת השקעה זרה של 100% בהתאם לדרישות המסלול האוטומטי ולא תלויים בביצועי החברה.

 

גופים מאוגדים

גופים שהתאגדו בהודו פועלים תחת הוראות חוק החברות אשר עודכן בשנת 2013 לראשונה מאז 1956. הגוף המפקח על חברות ועמידתם בדרישות החוק הינו רשם החברות ("ROC"). הגופים המאוגדים יכולים להיות "חברות פרטיות בע"מ "או" חברות ציבוריות בע"מ ".

 

חברה פרטית בע"מ

לחברה פרטית בע"מ בהודו מאפיינים ייחודיים. כך, למשל, חברה פרטית בע"מ מחויבת לציין בתקנון החברה הגבלת זכויות העברת מניות; מספר בעלי המניות בחברה פרטית בע"מ הוא מינימום שניים ומקסימום 200 (לא כולל עובדים הפועלים בחברה); תקנונה חייב לאסור אפשרות לסחור בניירות הערך של החברה בציבור הרחב. תהליך הקמת חברה פרטית בע"מ לוקח כ 3-4 שבועות ומשתנה ממחוז למחוז.

בהתאם לחוק החברות המחודש משנת 2013 אזרח הודו פרטי יכול להקים חברה של אדם אחד, אך חייב להמיר אותה או לחברה פרטית בע"מ או לחברה ציבורית בע"מ במידה והון מניות הנפרע שלה עולה על 5 מיליון רופי או המחזור השנתי הממוצע עולה על 20 מיליון רופי.  בהשוואה לחברה ציבורית בע"מ לחברה פרטית בע"מ גמישות רבה יותר בביצוע פעולות ותהליך התאגדות מהיר יותר.

 

חברה ציבורית בערבון מוגבל

חברה ציבורית בע"מ מוגדרת כחברה שהיא לא חברה פרטית, למעט חברה פרטית שהיא חברה בת של חברה ציבורית. חברה ציבורית מוגבלת תכלול לפחות 7 בעלי מניות. לחברה ציבורית בע"מ יכולים להיות יותר מ -200 בעלי מניות והציבור רשאי להחזיק בניירות ערך של החברה. חברה ציבורית בע"מ רשאית לרשום את מניותיה בבורסה מוכרת באמצעות הנפקה בכמות של לפחות 25% מהון החברה. חברה זרה אשר הוקמה בהודו מחויבת להירשם ברשם החברות כחברה פרטית או ציבורית תוך תקופה של 30 ימים מיום הקמתה.

למידע נוסף אודות הקמת חברה בהודו, מיסוי בהודו, פיתוח עסקים בהודו שלח אימייל ל:[email protected] ונשמח לחזור אליך בהקדם.