מיסוי בקולומביה

מס חברות – מס חברות בקולומביה עומד על 33% למעט סקטורים שונים בהם גובה המס הינו 20%. שירותים מסוימים בענף התיירות נהנים ממס חברות של 9%.בסיס המס בקולומביה נקבע ב-3 דרכים: לפי השיטה המקובלת, הכנסה משוערת ושיטת השוואת הון.

ניכויים – סקטורים שונים ומגוונים נהנים מהטבות מס, ביניהם, תרומות למוסדות חינוך, ספריות, בריאות ומחקר נהנים מהטבות מס. מחקרים טכנולוגיים, חדשנות בפרויקטים חינוכיים ציבוריים, מוסדות לימוד פרטיים, מלכ"רים, השקעות בשיפור איכות הסביבה  כמן כן עשויים ליהנות מהטבות מס. עלויות המעסיק, כמו שכר עובדים מצטבר או המשולם והוצאות הקשורות למיזוגים או ייצור סחורות או אספקת שירותים כמו כן זכאיים להטבות מס.

מס עושר – משתנה בהתאם להון עצמי של החברה – משולם על ידי חברות להן שווי הון עצמי עולה על 300,000$ US .

מס רווח הון – מהווה 10% על ירושה, מכירה של נדל"ן, זכיה במשחקי הימורים, הגרלות וכו'.

מע"מ – מע"מ בקולומביה עומד על 19%, לא כולל מוצרי יצוא, רוב תוצרת חקלאית ומוצרים מיוחדים עבורם מע"מ נע בין 0% ל-5%. מוצרי מותרות ומוצרי צריכה ספציפיים כמו טבק, אלכוהול ובשמים ממוסים בשיעור גבוה יותר. משלמי המסים רשאים לנכות מן את סכום המע"מ ששולם עבור רכישת סחורות ושירותים החייבים במס.

מס צריכה – מכירות של מוצרים מסוימים כמו רכבים, תקשורת, מזון ומשקאות ממוסים בשיעור המס הנע בין 4% ל-16%.

מס על עסקאות חיוב – מס בשיעור של 0.4% על עסקאות חיוב בחשבונות בנק. חיובים בין חשבונות השייכים לאותו בעל חשבון פטורים ממס זה.

מס בולים – זהו מס אשר יש לשלם למדינה על מסמכים פרטיים או ציבוריים המאשרים מפרט, תיקון או סיום אחריות.

מס תעשייה והמסחר – מס אשר הוטל על פעילות עסקית ותעשייתית. גובה המס משתנה מעיר לעיר ונע בין 0.2% ל-1.4%.

מס מוניציפלי על נדל"ן – זהו בעצם ארנונה החלה על כל נכס מקרקעין הממוקם בתחומי העירייה. שיעור המס מבוסס על הערכת השווי הרשמי של נכסי מקרקעין המס נע בין 0.3% עד 3.3% משווי הנכס בהתאם לרשות המקומית.

מס רישום – הינו מס החל על רישום מסמכים, פעולות משפטיות, מסמכים אישיים, התאגדות  מול רשויות שונות בשיעור שנע בין 0.1% ל 1%.

קיזוז הפסדי מס – הפסדים לצורכי מס בשנת 2007 ניתנים לקיזוז בשנת המס הבאה ללא הגבלה בזמן או בסכום. התחשבנות של עודף מס הכנסה על הכנסה נטו מותרת בתוך חמש השנים הבאות.

זיכויי מס – הטבות מס ששולמו בחו"ל מתאפשרות כאשר מדובר במקרים הבאים:

  • מסים ששולמו בחו"ל
  • מסים על שכר העובדים החדשים
  • מע"מ ששולם עבור יבוא ציוד ומכונות של תעשיות מסוימות

מחירי העברה – רשויות המס בקולומביה מבקשות דוח על מחירי העברה לעסקאות בין צדדים קשורים. על פי החוק משנת 2010 חברות שמעסיקות עובדים מתחת לגיל 28, נשים מעל גיל 40, נכים, בין היתר, נהנים מהטבות מס משתנות בשנים ראשונות לפעילותן.

למידע נוסף אודות הקמת החברה בקולומביה יש ללחוץ כאן.

לשאלות נוספות אודות הקמת חברה בקולומביה, מיסוי בקולומביה, הגשת דוחות בין ישראל לקולומביה, אל תהססו וצרו קשר עם המומחים שלנו: [email protected]