מע"מ ורישום במע"מ בטורקיה

 

Flag_of_Turkey.svg[1]

 

מע"מ הינו אחד המיסים העקיפים החשובים אשר נכנס לתוקף בטורקיה ב-1 בינואר 1985. מע"מ חל על עסקאות בין אנשים פרטיים ותאגידים או על סחורות וטובין מיובאים לטורקיה. מע"מ חל על כל שלב בתהליך ייצור והפצה בטורקיה. בכל אחד משלבי הייצור גובה המע"מ החל על העסקה הינו ההפרש בין סכום הרשום על הקבלה אשר הופקה למשלם המס לבין סכום הרשום על הקבלה של משלם המס באותה תקופת זמן.

למעשה מע"מ מחושב כהכפלת שיעור המע"מ בבסיס החייב במע"מ סחורות ושירותים שסופקו על ידי משלם המסים בתקופה החייבת. מסכום זה מנקים את המע"מ אשר שולם עבור סחורות ושירותים תשלום המע"מ חל בפועל על הצרכן הסופי. שיעור המס בטורקיה על רוב המוצרים והסחורות עומד על 18%, מע"מ מופחת בגובה 1% חל על חומרי גלם כגון; כותנה גולמית, מוצרי לחם ולחמניות ועבור מזון בסיסי, בגדים ומוצרים דומים הינו 8%.

מע"מ חל על כל העסקאות מסכום אפס כאשר לא קיים סכום מינימאלי של עסקה החייבת במע"מ. ברגע שהעסקה בוצעה מחייבים לדווח על כך לרשויות המס הקרובה לבית העסק. אם העסק נמצא במספר מקומות, צורת הדיווח תלויה בסוג העסק –פרטי או תאגיד. אם הנישום הינו תושב חוץ או, לחלופין, לא מקיים את העסקים בטורקיה; משרד המשפטים הראשי בטורקיה, או אם יש צורך בכך, משרד האוצר רשאי לחייב כל אדם המעורב בעסקה לתשלום המס.

למידע נוסף אודות מיסוי בטורקיה, הקמת חברה בטורקיה, התרחבות עסקית לטורקיה ובנושאים נוספים נשמח לתת ייעוץ מקצועי ואיכותי.

אל תהססו צרו קשר: [email protected]