מיזוגים ורכישות

Antea כרשת בינלאומית שמה דגש מיוחד על פעילויות פיתוח עסקי בינלאומי ועסקאות מיזוגים ורכישות Cross Border. שיתוף הפעולה ההדוק בין חברי הרשת מעניק לכל חבר את האפשרות ליהנות מהמשאבים הבינ"ל, הידע והמומחיות של כל החברים האחרים וכן להיחשף להזדמנות רכישה ייחודיות ובלעדיות המטופלות על ידי חברי הרשת.

הרשת מספקת את מכלול הצרכים העסקיים, המשפטיים והחשבונאיים הנכללים בתהליכים של מיזוגים ורכישות, בין היתר:

  • חשיפה להזדמנויות השקעה ורכישה ייחודיות של חברות מטרה מעניינות
  • יעוץ לפעילות מיזוגים ורכישות של חברות רב לאומיות
  • ניהול תהליך רכישה, ביצוע הערכת שווי ובדיקת נאותות של חברות בעולם.
  • איתור מטרות רכישה על פי דרישות ואפיון הלקוח.
  • ליווי חשבונאי וכלכלי של העסקה
  • ייעוץ מס לוקאלי ובינ"ל של העסקה להקטנת נטל המס
  • סקירה וניתוח שווקי יעד, תעשיות וסקטורים
  • יעוץ וליווי העסקה בהיבטים המשפטיים, ניהול מו"מ עד לסגירת ההסכם, הסכמי מסחר הגנות משפטיות, דיני תאגידים בינ"ל וכד'
  • סיוע בגיוס הון ומימון העסקאות, איתור משקיעים וסיוע בתפירת חליפת המימון